Noidat:

Noidat ovat ihmisten kaltaisia olentoja. Kukaan ei vilkaise heitä kahta kertaa, jos he kävelevät vastaan kadulla. He voivat edustaa kumpaakin sukupuolta tai mitä ikäluokkaa tahansa. Tavallinen ihminen ei siis voi mitenkään sanoa seisooko hänen edessään noita vai tavallinen ihminen. Noidista tämä on tavattoman kätevää, sillä he pitävät mielellään matalaa profiilia.

Sana 'noita' on siinä mielessä hieman harhaan johtava käsite, sillä maallikko käsittää noidaksi erityisesti naispuoleisen henkilön. Myös miehet voivat olla noitia. Todellisuudessa he ovat ihmisiä, jotka pystyvät hallitsemaan sisäisiä ja ulkoisia energiavirtoja. Näitä virtauksia kutsutaan kansankielellä magiaksi ja niiden hallitsemista noituudeksi ja sen harjoittamiseksi. Noidat itse kutsuvat tätä mieluummin itseilmaisuksi, kuin taikuudeksi. Lisäksi he puhuvat mieluummin magiasta energiavirtoina. Noituus ja magia ovat heidän mielestään vanhanaikaisia ilmauksia. Enää ei eletä keskiaikaa tai 2000-luvun alkua.

He voivat käyttää näitä kykyjä kaikenlaiseen parantamiseen, ihmisten tai tapahtumien ohjaamiseen tai tapahtumien ennustamiseen tai mihin ikinä he keksivät käyttää kykyjään. Noita voi saada aikaan myös pahaa. Hän voi esimerkiksi kirota henkilöitä energiavirtojensa kanssa. Tätä kutsutaan arkipäiväisellä nimityksellä mustaksi magiaksi.

Se miten kykyään käyttää, riippuu täysin henkilöstä itsestään. Ei ole olemassa pelkkää mustaa magiaa tai pahoja noitia, eivätkä he ole liitossa paholaisen kanssa. Noidilla on ainoastaan hyvin omalaatuinen, synnynnäinen, kyky, johon muu ihmiskunta on aivan liian rajoittunut.

Noita on elävä olento, aivan kuten ihminen. Hän syö, nukkuu, käy tarpeillaan, aivan kuten kuka tahansa kuolevainen. He kykenevät kuolemaan kuten monet muutkin rodut. Periaatteessa tappaakseen noidan, ei tarvitse olla ruudinkeksijä, jos pääsee riittävän lähelle ja tietää miten loitsuja väistellään.


Noidaksi tuleminen:

Noidaksi ei voi noin vain ryhtyä vaan sellaiseksi synnytään. Tämä on yksi tärkeimpiä seikkoja, joka pitää muistaa kun puhutaan heistä. Ihminen ei voi vain päättää, että hän ryhtyy ohjaamaan ja hallitsemaan energiavirtoja, jos hänellä ei ole siihen synnynnäistä kykyä. Maailmassa on nimittäin lukuisia huijareita, jotka kutsuvat itseään noidiksi ilman minkäänlaista syytä. Jopa wiccat voidaan lukea näihin huijareihin, vaikka heillä onkin paljon todellista tietoa noituudesta. Todellisuudessa kaikki mitä nämä huijarit tekevät on pelkkää huijausta. Wiccat huijaavat yleisesti ottaen ainoastaan itseään kuvitelmillaan.

Kyky hallita energiaa kulkee puhtaasti veressä ja geeneissä. Ilman tätä taipumusta tai niin kutsutta yliherkkyyttä, magian hallinta on täysin mahdotonta.


On kuitenkin täysin mahdollista, että energiavirtojen ohjailemiseen kykenevä ihminen elää koko elämänsä täydellisen tietämättömänä asiasta. Noita ei välttämättä koskaan huomaa kykyjään tai ne eivät ”herää” ollenkaan, vaikka yrittäisi kuinka. Kykyjen herääminen on monimutkaista tiedettä, eikä kukaan ole onnistunut selvittämään vielä miksi taito ei välttämättä ilmene koskaan muuten oppineella noidalla. Jotkut pystyvät hallitsemaan yksinkertaista magiaa jo vaippaikäisinä ja jotkut taas huomaavat kykynsä vasta vanhuksina, jolloin taidon oppiminen on jo auttamatta liian myöhäistä. Yleensä noidan voimat heräävät, siinä 10-13 vuoden iässä, mutta mikään ei ole yhtä varmaa kuin epävarma.

Kyky voi myös hypätä useita sukupolvia yli, ennen kuin ilmestyy taas jollekkin suvun jäsenelle. Jokaisella noitasukuun syntyneellä on kuitenkin luonnostaan tämä taito, vaikka se ei koskaan herääkkään. Yleensä tietoisuus ja voimat ilmestyvät itsekseen, mutta joskus niitä pitää kirjaimellisesti herätellä. Joskus tästäkään ei ole apua vaan voimat, ovat ja pysyvät eräänlaisessa horrostilassa. Tässä horroksessa kyky on olemassa, mutta sitä ei voi mitenkään käyttää. Kykyjen heräämiseen vaikuttaa myös suuresti se, milloin kyseinen henkilö saa selville sukujuuristaan ja taipumiksistaan. Eli harjoitetaanko hänen perheessään magiaa jo hänen ollessaan lapsi vai onko hän suvun ensimmäinen magiaan kykenevä noita vuosikymmeniin.


Se kuinka nopeasti noita lopulta kykenee hallitsemaan magiaansa on täysin kiinni henkilöstä itsestään, omista voimavaroistaan ja siitä koulutetaanko häntä vai ei. Noita voi oppia magian hallinnan itsenäisesti ilman varsinaista ulkopuolista apua. Tämäkin riippuu täysin siitä kuinka paljon hän kykenee saamaan ja hankkimaan tietoa käsiinsä. Jos magian hallinnasta saatavaa tieto on helposti saatavilla, noita voi kehittyä nopeasti hyvin taitavaksi ja vahvaksi loitsijaksi. Noitasukuun syntyminen helpottaa suunnattomasti tiedon keräämistä. Noituuteen taipuvaiset perheet säilyttävät yleensä kaiken tiedon, joka kulkee heidän suvussaan. Tällöin nuorelle noidalle tietoa on saatavilla, sekä sukulaisilta, että suvun jäsenten loitsukirjoista.


Noidat yhreiskunnassa:

Ennen vanhaan noita vainottiin, jopa tehokkaammin ja innokkaammin kuin vampyyreja. Tähän voi vaikuttaa myös se, että noidat elivät useammin sisällä yhteiskunnassa vampyyrien eristäytyessä omilleen.

Tieto siitä, että noidat pystyivät hallitsemaan jotain, mihin tavallinen ihminen ei kykene mitenkään, pelotti väkeä. Ihmiset pelkäävät edelleen kaikkea epätavallista. He eivät siis ole juurikaan muuttuneet. Noidat sen sijaan ovat ruvenneet varovaisemmiksi. 2150-luvulla noitavainot ovat tosin kaukaista historiaa. Ihmisten yhteiskunta on keskittänyt kaiken tarmonsa vampyyrien jahtaamisen. Se ei kuitenkaan vähennä heidän epäluulojaan ja noidat pysyvät mieluummin omissa oloissaan. He eivät juurikaan mainosta voimiaan tai kykyjään kenellekkään. Suurin osa heistä käy tavallisissa töissä ja elää aivan tavallista elämää, joka ei kiinnitä kenenkään huomiota. Ihmiselle, joka päätyy naimisiin noidan kanssa, uudenlainen tieto voi olla aikamoinen shokki. Se ei kuitenkaan ole juurikaan haitannut, kun ottaa huomioon kuinka moni ihminen lopulta aivioituu noidan kanssa täysin tietoisesti.

Eristäytymisestään huolimatta jotkut noidat saattavat ansaita hieman taskurahaa yksinkertaisimpia kykyjä esittelemällä. Näihin luetaan muun muassa ennustaminen. Ihmiset ovat edelleen valmiita maksamaan tulevaisuudestaan.


Yhteisöt:

Noidat eivät liiku ”laumoissa” tai perusta yhteisöjä. Heidän silmissään hajaantuminen on edelleen kaikkein paras ratkaisu hengissä pysymiseen. Vaikka yhteiskunta onkin muuttunut, ihmiset ovat ailahtelevaisia eikä heihin kannata luottaa liiaksi. Sen lisäksi harva noita haluaa perhesalaisuuksiaan liian lähelle muita kaltaisiaan. Noidat osaavat olla joskus mustasukkaista väkeä, mitä tulee heidän tietoihinsa energiavirtojen hallitsemisesta.

Perheyhteisöjä suurempia tai erikoisempia yhdyskuntia ei juurikaan ole. Tietysti on olemassa joitain poikkeuksia, jotka vahvistavat säännön. Noidat ovat epäluuloisia ja suostuvat luottamaan täysin ainoastaan perheensä jäseniin. Joskus, jos kaksi noitaa joutuu tekemään yhteistyötä, he solmivat mielellään kaiken kattavan sopimuksen. Sopimus solmitaan yleensä loitsun voimalla ja sen rikkoja joutuu yleensä kärsimään jollain hyvin ikävällä tavalla.

Noidat kokoontuvat yhteen myös hyvin harvoin. Poikkeuksen tekevät heidän juhlapyhänsä, joita kutsutaan sapateiksi, sekä täydenkuun jumalan palvelukset. Jokaisella paikkakunnalla on yleensä jokin paikka, jossa he voivat suorittaa näiden juhlien rituaalit. Jotkut juhlivat perheidensä keskuudessa, mutta joidenkin mielestä on voimaannuttavampaa kokea sapatit ja täydenkuun rituaalit muiden kaltaistensa kanssa.


Noidat ja luonto:

Noidat kunnioittavat ja vaalivat luontoa, koska suurin osa heidän voimistaan on lähtöisin nimen omaan luonnosta. Sen lisäksi energiavirrat, joita he ohjailevat ja hallitsevat ovat nimenomaan osa luontoa ja maailmakaikkeutta. He eivät koskaan vahingoita minkäänlaista luontokappaletta ja kunnioittavat jopa kiviä, mikä saattaa tavallisen ihmisen mielestä olla hyvin outoa. 2150-luvun uudet kierrätystä ja luonnomukaisuutta koskevat lait ovat musiikkia heidän korvissaan. Valtio on viimein laittanut myös ihmiset ajattelemaan omaa napaansa edemmäs.

Monet heistä asuvat hyvin ekologisesti ja luonto on iso osa heidän kotiaan. He asuvat ekotaloissa, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja rakennettu luonnon materiaaleista. He käyttävät kaikkein mieluiten aurinko-, tuuli- tai vesienergiaa. Kaikki heidän käyttämänsä tavarat ja tarveaineet ovat ekologisia ja yleensä myös luomua.

Monella noidalla on luonnostaan vihreä peukalo. He kasvattavat tarvitsemansa yrtit itse ja myös monet sellaiset kasvikset ja vihannekset, joita syövät. Tähän vaikuttaa myös suurelta osin se, että noidat hallitsevat luonnostaan elementtimagiaa johon he eivät tarvitse loitsimisessa yleensä käytettäviä välineitä.


Noidat ja kissat:

Noidat eivät varsinaisesti ole mitenkään erityisesti mieltyneitä kissoihin. Heille kissat ovat lemmikkejä muiden joukossa. Tilanne on pikemminkin päinvastainen. Kissat suorastaan hakeutuvat heidän lähelleen. Yksikään noita maailman historiassa ei ole koskaan tieten tahtoen hankkinut kissaa. Eläin on vain jossain vaiheessa muuttanut noidan kotiin ja jäänyt sinne asumaan. Noita puolestaan on ruvennut ruokkimaan eläintä huomattuaan, ettei se suostu lähtemään mihinkään.

Tämän jälkeen noidan ja kissan välille syntyy yleensä hyvin omalaatuinen side. Noita oppii yleensä ymmärtämään kissaansa tavallista ihmistä paremmin ja kissa saattaa jopa ryhtyä omalla tavallaan palvelemaan omaa noitaansa.

Tätä ilmiötä voisi jopa verrata jollain tasolla siihen miten vampyyrit leimaantuvat toisiinsa. Noidan ja kissan leimaantuminen ei ole yhtä vahvaa, mutta muuta vertauskohtaa ei oikeastaan ole olemassa.


Noidat ja vampyyrit:

Noidat eivät liiemmin välitä vampyyrien tai ihmisten tekemisistä elleivät he puutu jollain tapaa noitien elämään. Suurin osa haluaa vain suojella omiaan ja pestä kätensä vampyyrien ja ihmisten välisistä ristiriidoista. Iso osa noidista ei usko kuuluvansa millään tavalla mukaan suureen välien selvittelyyn, joka riehuu ympäri maailmaa.

On myös niitä noitia, jotka auttavat jompaa kumpaa lajia pelkästään omaksi ilokseen ja nähdäkseen mitä tapahtuu.

Jos noidalta haluaa apua, saattaa olla mahdollista houkutella hänet omalle puolelleen maksua vastaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Ensin pitää löytää noita, joka suostuu auttamaan. Lisäksi raha ei välttämättä ole se mitä hän kaipaa maksuksi vaivoistaan. Noita voi pyytää hankkimaan jonkin taikakalun tai tekemään jonkin likaisen työn puolestaan. Eikä maksaja voi silloinkaan olla varma siitä onko noita todella hänen puolellaan. Nämä ”palkkanoidat” saattavat nimittäin vaihtaa puolta hyvin nopeasti korkeampaa maksua vastaan.

Vampyyri ei voi olla noita. Noidat ja vampyyrit ovat ikään kuin kaksi vastakkaista voimaa. Jos noita muutetaan vampyyriksi, hän menettää samalla kykynsä hallita magiaa.


Luontaiset ominaisuudet:

Noita aistii aina toisen noidan. Tämä ei ole varsinaisesti mitään erityistä magiaa tai telepatiaa vaan pikemminkin luontaista herkkyyttää energiavirroille. Noidat aistivat energiaa ja heidän oma auransa poikkeaa muiden ihmisten auroista, joten he tunnistavat toisensa helposti päästessään riittävän lähelle.

Noidat tunnistavat myös loitsuista lähevät energiavirrat. He tietävät oitis mikä paikka, esine tai asia on loitsittu.


Ikääntyminen:

Noidat vanhenevat kuten tavalliset ihmiset. Heillä ei ole mitään poppaskonsteja iän pysäyttämiseksi, vaikka jotkut heistä toivovatkin sitä ensimmäisten ryppyjen ja harmaiden hiusten ilmestyessä.

Ruumiin ikääntyessä ja hiljalleen heikentyessä, myös loitsiminen vaikeutuu ja rupeaa käymään niin sanotusti kunnon päälle. Noidat joutuvat lepäämään pidempiä aikoja, eikä korkeamman tason loitsiminen enää onnistu yhtä hyvin kuin nuorilla. Tämä on tietyllä tapaa hyvin ironista. Sillä yleensä kun noita on oppinut hallitsemaan täydellisesti energiavirtojaan, niin ruumis rupeaa lahoamaan alta ja loitsiminen käy vaikeammaksi.

Joskus pahat henkiset traumat ja koettelemukset saattavat vaikuttaa loitsimiskykyyn samalla tapaa kuin ikääntyminen.


He eivät pysty...:

  • Luoda elävää olentoa tyhjätä.
  • Herättämään kuolleita.
  • Pakottaa rakastumaan.